Anežský klášter

Komplex Anežského kláštera se nachází na Starém Městě. Založil ho král Václav I. někdy mezi lety 1233 a 1234 na přání své sestry Anežky Přemyslovny. Ta se pak stala jeho první představenou abatyší řádu klarisek, které sem uvedla.

V klášterním komplexu najdeme kostel sv. Františka, lodě ženského kostela a kláštera minoritů, čtvercový ambit, kapli sv. Maří Magdalény, kostel sv. Salvátora, kapli sv. Barbory, klášterní kuchyň, dům abatyše a ohradní zdi.

V průběhu staletí prošel Anežský klášter mnoha změnami a zásahy, včetně renesančních a barokních úprav. Ty však byly při rekonstrukci ve 20. století odstraněny. Klášter je národní kulturní památkou a dnes v něm sídlí jedna z částí Národní galerie v Praze.

Zajímavost:

Budova kláštera je nejstarší gotickou stavbu v Praze i celých Čechách. Také budova konventu klarisek představuje nejstarší zachovanou cihlovou architekturu v Praze.

Aktuálně z Prahy

26.11.
2018

Vánoční výstava v Betlémské kapli

Tradiční vánoční výstava v Betlémské kapli byla zahájena. Letošní téma jsou Hravé Vánoce...

28.10.
2018

Otevření Národního muzea – vstup zdarma

Při příležitosti stého výroční vzniku České republiky bude otevřena zrekonstruovaná Historická budova Národního muzea a s ní dvě tematické výstavy...

24.09.
2018

Výstava rekonstrukce Letenského kolotoče

Unikátní Letenský kolotoč, který prochází kompletní rekonstrukcí, bude vystaven v Národním technickém muzeu...

Zobrazit více aktualit z Prahy