Bazilika sv. Jiří

Baziliku sv. Jiří najdeme na Pražském hradě na náměstí U sv. Jiří. Byla založena už roku 920 knížetem Vratislavem I. a jedná se tak, hned po kostelíku Panny Marie o druhý nejstarší pražský kostel. Zároveň je jednou z nejvýznamnějších románských památek u nás. Stala se místem pro uložení ostatků sv. Ludmily, babičky sv. Václava, která byla první českou mučednicí.

O zhruba 50 let později byl v sousedství kostela založen sousední svatojiřský klášter a kostelík byl rozšířen na trojlodní baziliku, postavenou v tzv. otonském raně románském slohu.

Baziliku zachvátil roku 1142 požár a následná obnova jí vtiskla dnešní podobu. Při této obnově byly přistavěny dvě bílé opukové věže s románskými okny. Ve 13. století přibyla kaple sv. Ludmily, kde si dnes můžeme prohlédnout její hrob. Z románské výzdoby se dodnes dochovaly jen zbytky nástěnné malby na klenbě chóru v kapli sv. Ludmily a části reliéfu. Dodnes působí interiér baziliky monumentálním, ale strohým dojmem.

Za prohlédnutí stojí i jižní portál baziliky, který pochází z huti Benedikta Rieda ze 16. století. Je na něm vyobrazen sv. Jiří bojující s drakem.

Dnes je vstup do baziliky západním průčelím, které vzniklo ještě ve 14. století, ale jeho dnešní podoba je výsledkem raně barokní přestavby. Na průčelí najdeme dvě pískovcové sochy, jednu Vratislava I. a druhá zakladatelky kláštera, blahoslavené Mlady.

Za Josefa II. byl klášter sv. Jiří zrušen a dán k užívání vojsku. Je evidentní, že klášter i kostel pak značně chátral. K obnově, která měla klášteru vrátit původní románský vzhled, došlo až na přelomu 19. a 20. století.

Zajímavost:

Do roku 1055 sloužila bazilika jako oficiální pohřebiště vládnoucího rodu Přemyslovců. Poté tuto úlohu převzal nově vybudovaný kostel sv. Víta. V bazilice je tak pohřben i její zakladatel kníže Vratislav a další přemyslovští panovníci.

Aktuálně z Prahy

26.11.
2018

Vánoční výstava v Betlémské kapli

Tradiční vánoční výstava v Betlémské kapli byla zahájena. Letošní téma jsou Hravé Vánoce...

28.10.
2018

Otevření Národního muzea – vstup zdarma

Při příležitosti stého výroční vzniku České republiky bude otevřena zrekonstruovaná Historická budova Národního muzea a s ní dvě tematické výstavy...

24.09.
2018

Výstava rekonstrukce Letenského kolotoče

Unikátní Letenský kolotoč, který prochází kompletní rekonstrukcí, bude vystaven v Národním technickém muzeu...

Zobrazit více aktualit z Prahy