Klausová synagoga

Klausová synagoga patří spolu s Maiselovou, Španělskou, Pinkasovou synagogou a Starým židovským hřbitovem do Židovského muzea v Praze. Najdeme ji v Josefově na Starém Městě.

Původní Klausová synagoga sestávala ze tří malých staveb, tzv. klausur. Odtud se odvozuje také jméno synagogy. Mordechai Maisel financoval stavbu synagogy a přikoupil pro ni pozemek. Jednu z částí synagogy založil známý rabi Löw pro vysokou školu talmudu. Druhá ze tří částí sloužila jako modlitebna a třetí byla určena pro židovskou rituální lázeň.

Bohužel celá synagoga vyhořela při požáru roku 1689. Poté byla nahrazena novou raně barokní stavbou jednolodní synagogy díky iniciativě představeného Šalamouna Chališe Kohena.

Klausová synagoga byla rekonstruována v 80. letech 19. století architektem Bedřichem Münzbergerem. Poslední rekonstrukce synagogy skončila roku 1996. Dnes je v synagoze nainstalována výstava Židovské tradice a zvyky.

Bohužel původní stavba synagogy se zachovala jen ve tvaru oken a v desce s letopočtem 1694, který je na pilíři.  

Zajímavost:

Tato nová synagoga byla ve své době největší synagogou v židovském ghettě a synagogou pohřebního bratrstva, které se staralo o pohřby, hřbitovy, ale i nemocné a staré.

Aktuálně z Prahy

26.11.
2018

Vánoční výstava v Betlémské kapli

Tradiční vánoční výstava v Betlémské kapli byla zahájena. Letošní téma jsou Hravé Vánoce...

28.10.
2018

Otevření Národního muzea – vstup zdarma

Při příležitosti stého výroční vzniku České republiky bude otevřena zrekonstruovaná Historická budova Národního muzea a s ní dvě tematické výstavy...

24.09.
2018

Výstava rekonstrukce Letenského kolotoče

Unikátní Letenský kolotoč, který prochází kompletní rekonstrukcí, bude vystaven v Národním technickém muzeu...

Zobrazit více aktualit z Prahy