Maiselova synagoga

Maiselova synagoga

Maiselovu synagogu najdeme na Starém Městě na Josefově. Spolu s Klausovou, Španělskou, Pinkasovou synagogou a Starým židovským hřbitovem tvoří jádro Židovského muzea v Praze.

O její stavbu se zasloužil primas židovské obce Mordechaj Maisel, po němž je také nazvána. Nechal ji postavit jako soukromou synagogu v letech 1590 - 1592 a spolu s ní financoval i rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Mordechai Maisel nadal synagogu také vzácnými rituálními předměty.

Původní renesanční stavbu stavěli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz. Jednalo se na tu dobu o nezvyklou stavbu. Byla trojlodní renesanční, ale nesla stále výrazné gotické prvky. Tato stavba však byla vážně poškozena při požáru roku 1689. Následná oprava již proběhla v barokním slohu. Nicméně, i tato barokní podoba je značně zastřena pozdější neogotickou úpravou, která souvisela s asanací Josefova. Z původní renesanční dispozice zůstal zachován trojlodní půdorys hlavní lodi s patrovými ženskými galeriemi.

V současné době Maiselova synagoga slouží jako výstavní prostor a depozitář Židovského muzea.

Generální rekonstrukce Maiselovy synagogy proběhla v 90. letech 20. století. dnes v synagoze najdeme jednu z expozic Židovského muzea, nazvanou Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. století.

Zajímavost:

Během 2. světové války v Maiselově synagoze nacisté shromáždili zhruba 6000 uměleckých předmětů různého druhu. Jednalo se o sbírku ze 153 českých a moravských synagog, která měla sloužit pro zřízení protižidovského muzea. Po válce byla toto sbírka předána Státnímu židovskému muzeu. 

Aktuálně z Prahy

26.11.
2018

Vánoční výstava v Betlémské kapli

Tradiční vánoční výstava v Betlémské kapli byla zahájena. Letošní téma jsou Hravé Vánoce...

28.10.
2018

Otevření Národního muzea – vstup zdarma

Při příležitosti stého výroční vzniku České republiky bude otevřena zrekonstruovaná Historická budova Národního muzea a s ní dvě tematické výstavy...

24.09.
2018

Výstava rekonstrukce Letenského kolotoče

Unikátní Letenský kolotoč, který prochází kompletní rekonstrukcí, bude vystaven v Národním technickém muzeu...

Zobrazit více aktualit z Prahy