Národní muzeum

Národní muzeum

Národní muzeum, které bylo založeno roku 1818, je nejstarším a největším muzeem v Čechách. Své dnešní jméno nese od roku 1922. Vlastnictvím státu se muzeum stalo v roce 1949.

Možná Vás překvapí, že muzeum na začátku nemělo svou vlastní budovu a první sbírky, které získalo z darů ze soukromých sbírek české šlechty, mělo uložené v klášteře u sv. Jakuba a dalších místech. Zásluhu na rozvoji muzea měla řada předních osobností, například František Palacký, Jan Evangelista Purkyně nebo Joachim Barrande. Zpočátku byly muzejní sbírky převážně přírodovědné, později se rozšířili o sbírky historické a další kulturní a vědní obory

S růstem sbírek rostla i potřeba větších prostor. Pro něj se podařilo získat pozemek o rozloze 13 500 m2 nad Koňským trhem (Václavské náměstí) v místě po zbourané Koňské bráně. Neorenesanční budovu muzea pak mezi roky 1885 - 1890 postavil architekt Josef Schulz. Slavnostního otevření včetně nainstalovaných sbírek se budova dočkala v květnu 1891.

Na výzdobě muzea, inspirované českou historií, ale také alegorickými motivy, se podíleli přední umělci své doby, jako byl například Bohuslav Schnirch, František Ženíšek, Julius Mařák nebo Vojtěch Hynais. Jména, se kterými se setkáváme i na výzdobě např. Národního divadla. Budova Národního muzea je také cennou národní kulturní památkou.

Národní muzeum je ústředním státním muzeem, jehož náplní je nejen uchovávání, ale také tvorba sbírek. Má funkci vědeckou, osvětovou a metodickou. Muzeum sestává z 5 odborných ústavů, kterými je Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Muzeum české hudby, Knihovna Národního muzea.

Od roku 2011 je budova Národního muzea v generální rekonstrukci a její dokončení je plánováno na rok 2015.

Zajímavost:

O velikosti výstavbu budova mluví sama čísla. Stála tehdy 1 935 000 zlatých. Pro srovnání, budova Rudolfina v Praze stála ve stejné době 2 miliony zlatých. Nejvyšší bod budovy je 70 m od rampy a na věže vede 338 schodů. V budově se nachází celkem více než 3 500 dveří a 562 oken.

Aktuálně z Prahy

26.11.
2018

Vánoční výstava v Betlémské kapli

Tradiční vánoční výstava v Betlémské kapli byla zahájena. Letošní téma jsou Hravé Vánoce...

28.10.
2018

Otevření Národního muzea – vstup zdarma

Při příležitosti stého výroční vzniku České republiky bude otevřena zrekonstruovaná Historická budova Národního muzea a s ní dvě tematické výstavy...

24.09.
2018

Výstava rekonstrukce Letenského kolotoče

Unikátní Letenský kolotoč, který prochází kompletní rekonstrukcí, bude vystaven v Národním technickém muzeu...

Zobrazit více aktualit z Prahy